Proč jsme odešli z Junáka

Koncem roku 2000 se středisková rada jednomyslně rozhodla o přestupu celého jevíčského střediska z JUNÁKA – svazu skautů a skautek ČR do Svazu skautů a skautek České republiky. Nebylo to rozhodnutí lehké a dlouho jsme je zvažovali. Problémy se kupily a kupily až číše přetekla…

K zásadním důvodům našeho odchodu do jiné skautské organizace patřilo hlavně:

1) členství v ČRDM (dle zákona č. 198/1993 Sb. byl komunistický režim zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný…  v ČRDM jsou členy mj. i Pionýři, se kterými jsme schopni spolupracovat, ale nikdo nás nemůže nutit být s nimi na jedné lodi – obdobně jako s členy Hitlerjungend).

 2) zanedbávání výchovné činnosti (postupný přesun od výchovně zaměřeného hnutí ve volnočasovou organizaci).

3) špatné mezilidské vztahy (což jsme sledovali na různých organizačních stupních Junáka, ale hlavně, přímo a osobně v rámci „naší“ ORJ Svitavy).

 4) stoupající neúnosná byrokracie (zde netřeba komentáře – nyní jsme na tom o mnoho lépe. Jen poznámka na okraj: zajímavé je například, kolik oddílů Junáka raději pořádá tábory pod hlavičkou jiné organizace, aby měli méně administrativy a o mnoho více peněz na dotacích MŠMT).

 5) povinný odběr časopisů (nyní již není) (je nepochopitelné, jak může někdo někomu nutit odebírat zboží o které nemá zájem).

                                                                                                      Mgr. Petr Votroubek

                                                                                                          skautský vůdce