Historie

Jak to tenkrát bylo . . .
V Jevíčku jako první pochopil význam nového skautského hnutí profesor místního gymnázia – Jindřich Malec (1880-1971), tehdy předseda jevíčského sportovního klubu /dále jen SK/. Zůstane pro vždy jeho zásluhou, že postřehl odezvu Svojsíkova snažení v jevíčské mládeži a přičinil se o to, aby při SK došlo založení odboru skautů. Stalo se tak jednomyslným přijetím jeho návrhu na valné hromadě SK 15.1.1922. Sám se stal prvním vedoucím odboru, jemuž po dotazu u profesora Svojsíka v Praze byl přidělen název “Sdružení Svazu skautů republiky československé – odbor SK Jevíčko”. Tím bylo v Jevíčku založeno hnutí, které zanechalo v životech jednotlivců i města zřetelné stopy.

První schůzka odboru proběhla 27.3.1922 v místnosti Ctibora (bývalý Panský dům, poté Záložna) – zde byly přesně za rok téhož dne za plné účasti výboru SK složeny první zkoušky.

První slavnostní sliby byly poté složeny 19.4.1923

Další schůzky byly vyplněny přípravou na první letní tábor, k němuž došlo 8.7.-15.7.1923 u Vranové Lhoty

1.10.1925 bylo rozhodnuto o rozšíření skautského odboru SK i o dívky.

 

A takto skončil předválečný vůdce jevíčského střediska – i tohle bohužel patří k naší historii

 

Novodobá historie . . .
S pádem komunistického režimu došlo i v Jevíčku k obnově skautské organizace – střediska Petra Müllera (pozn.: Petr Müller byl předválečným vedoucím střediska, kterého nacisté za jeho činnost v odbojové skupině “Obrana národa” popravili 3.10.1944 ve věku 27 let). U této obnovy stáli především Jiří a Martin Kejzlarovi a Petr Votroubek – Ferda, který byl od 26.10.1990 vedoucím střediska. O aktivitě střediska do značné míry hovoří uskutečněné tábory, tedy krátce 1990-2000 …24 letních táborů /ani jeden koedukovaný/ + 2 lesní čekatelské kurzy. Koncem roku 2000 se středisková rada jednomyslně rozhodla o přestupu celého střediska z JUNÁKA – svazu skautů a skautek ČR do Svazu skautů a skautek České republiky.