profesor Jindřich Malec

profesor Jindřich Malec byl předseda jevíčského sportovního klubu. Zasloužil se o to, aby u SK došlo k založení odboru skautů.