18. dívčí oddíl Veronica

 

Stručná historie oddílu:
18. dívčí oddíl „Veronica“ vznikl na přelomu let 2000/2001 přestupem 2. dívčího oddílu z Junáka – střediska „Petra Müllera“ do Svazu skautů a skautek České republiky.

Strukrura vedení:

Vůdkyně oddílu Bc. Štěpánka Rádková – Štěpka
Zástupkyně vůdkyně oddílu       Mgr. Alena Votroubková – Ája
Dagmar Hegerová – Monty
Marie Kochová, DiS. – Mája
Členská základna: 22 světlušek
7 skautek
4 činovnice

Oddíl má tyto družiny: Sedmikrásky, Konvalinky, Pomněnky a Pampelišky.