František Plech

bratr František Plech, čestný občan města Jevíčka, učitel, kronikář, znalec historie a vůbec úžasný člověk, který nás v roce 2019 navždy opustil. 

Facebook