Oslava svátku sv. Lucie

Podvečer třetí adventní neděle patřil oslavě svátku sv. Lucie. Průvod „lucek” vyšel od kostela Nanebevzetí Panny Marie Kostelní ulicí směrem na náměstí Palackého. U stromečku byla výstava betlémů a svícnů, vyrobených žáky výtvarného oboru ZUŠ Jevíčko, které byly zapáleny Betlémským světlem. Dívčí oddíl zazpíval vánoční koledy a nabídl perníčky, které připravily naše světlušky společně s dětmi z Komunitního centra Jevíčko. Galerie 2023 – Skauti Jevíčko (skautijevicko.cz)